Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 7, 2021

Denna veckan pratar vi om Facebook, Instagram och WhatsApp som gick ner i sex timmar. Hur är det möjligt och hur sårbart är Internet? Och vad händer med Instagram-kritiken mot Facebook OM barn och MED visselblåsare. Vi sammanfattar det senaste! Detta och mycket mer i veckans avsnitt av TechBubbel.

00:01:56 – Tack till våra patrons!
00:05:59 – Varför Facebook låg nere
00:27:48 – Lagen som enda medel mot Facebook
01:05:29 – Veckans tips
01:08:55 – Veckans Facepalm
01:11:17 – Veckans bubbel

Exekutiv producent:
Mattias Ctrl Enqvist
Fai Yu

Tack till TechBubbels producenter som bidrar på Patreon.com/techbubbel:
Oskar Eriksson
Mats Jidaker
Gabriel Paues
Daniel Timm