Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 3, 2021

Denna veckan pratar vi om sekretess i den digitala världen och i din smartphone. Behöver verkligen Facebook all din data för att fungera och har Apple rätt i att anpassade annonser och falska nyheter hör ihop? Detta och mycket mer i veckans avsnitt av TechBubbel.

00:10:56 – Apple vs Facebook: kriget om data
00:48:02 – Veckans tips
00:54:52 – Veckans Facepalm
00:56:26 – Veckans bubbel