Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 4, 2020

Denna veckan pratar vi om framtiden för tjänsterna vi har tvingats använda under pandemin. Hur ser framtidens videokonferenser ut. Dumpar vi dem eller är de här för gott och vad betyder den nya Ultra wideband-tekniken för din mobil och din plånbok, bokstavligt talat. Detta och mycket mer i veckans avsnitt av TechBubbel.

00:02:46 – Kort om M1
00:09:29 – Slut-Zoomat efter pandemin?
00:33:46 – Ultra wideband hittar dina nycklar
00:46:58 – Veckans tips
00:54:19 – Veckans Facepalm
01:01:27 – Veckans bubbel