Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 1, 2020

Denna veckan pratar vi om miljö och hållbarhet inom elektronikbranschen, är det nån som bryr sig och går vi ens i rätt riktning? Vi diskuterar också YouTube som en källa för nyheter och Googles nya Chromecast. Detta och mycket mer i veckans avsnitt av TechBubbel.

00:08:16 – Elektronik och miljö
00:42:48 – YouTube som nyhetskälla
00:58:54 – Nya Chromecast
01:02:21 – Veckans tips
01:05:25 – Veckans Facepalm
01:07:21 – Veckans bubbel