Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 28, 2018

Denna veckan pratar vi om Apple borde få ha monopol på iOS-appar? Vi diskuterar Kinas övervakningssamhälle och tekniken som gör det möjligt och om lyssnarfeedback och våra tankar kring podcasting. Allt detta och mer i veckans avsnitt av TechBubbel.

00:02:28 – Ska Apple tvingas öppna iOS?

00:32:28 – Kinas övervakning och teknikens roll

01:12:11 – Tack för er feedback!

01:19:45 – Veckans bubbel

01:23:48 – Veckans Facepalm