Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 28, 2022

Denna veckan pratar vi om de största teknik-nyheterna för 2022. Vi sammanfattar året och dyker ner i teknik-berättelser som har sträckt sig över året. Twitter, Intel, Meta och komponentbristen. Detta och mycket mer i veckans avsnitt av TechBubbel.

00:02:28 – Elons Twitter
00:22:55 – Intel Arc lanserades, faktiskt
00:33:30 – Meta och tech-kraschen
00:57:50 – Slutet på komponentbristen?
01:03:08 – Årets Facepalm
01:07:04 – Årets bubbel

Exekutiv producent:
Mattias Ctrl Enqvist
Mathias Alexandersson
Joa War
Oskar Eriksson
Emil

Tack till TechBubbels producenter som bidrar på Patreon.com/techbubbel:
Mats Jidaker
Daniel Timm