Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 25, 2020

Vi pratar om hur Covid påverkar vårt teknikanvändande, om Netflix och Youtube verkligen behöver dra ner på videokvalitet, om Apples nya iPad Pro som tar ännu ett steg mot datorvärlden och om ett nytt segment i podden.

00:02:12 – Är Internet Covid-sjukt?
00:27:14 – iPad Pro – en laptop-wanna be
00:48:38 – Veckans tips
00:55:25 – Veckans Facepalm
00:59:56 – Veckans bubbel